همایش نگار

کمیته داوران

دكتر نادرقلي ابراهيمي
سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

مهندس جلال ابوالحسني
معاونت آب و خاك و صنايع وزارت جهاد كشاورزي

دكتر جواد احديان
دانشگاه شهيد چمران اهواز

دكتر حجت احمدي
دانشگاه اروميه

دكتر پيمان افراسياب
دانشگاه زابل

دكتر مسعود اولي پور
دانشگاه شهيد چمران اهواز

دكتر هادي بهادري
دانشگاه اروميه

مهندس رضا بهراملو
مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي همدان

دكتر پاكباز

مهندس مريم پشم‌فروش
سازمان آب و برق خوزستان

مهندس بهروز پورمهر
شركت آب منطقه‌اي اردبيل

دكتر مسعود حاجي عليلو
دانشگاه تبريز

دكتر عبدالحسين حداد
دانشگاه سمنان

دكتر حسيني

مهندس سعيد حيدري
انجمن ژئوتكنيك ايران

مهندس محمد جهانشاهي
سازمان آب و برق خوزستان

مهندس غلامرضا خواجه‌ساهوتي
سازمان آب و برق خوزستان

دكتر نويد خياط
شركت مهندسين مشاور مهاب قدس


دكتر محمدهادي داودي

پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري

دكتر مهدي درخشندي
انجمن ژئوتكنيك ايران

دكتر حسن رحيمي
دانشگاه تهران

مهندس مجتبي رضوي نبوي
شركت مديريت منابع آب ايران

دكتر عليرضا رضانيا
سازمان آب و برق خوزستان

دكتر مهيا روستايي
دانشگاه آزاد اسلامي قزوين

دكتر علي رئيسي
دانشگاه تهران

دكتر زمرديان
دانشگاه شيراز

مهندس محمدصادق سرزعيم
شرکت مهندسین مشاور آب خاک تهران
مهندس دانش ستاري
شركت آب منطقه‌اي اردبيل

مهندس حسين سخائي‌راد
شركت مهندسين مشاور سامان آبراه

دكتر محمدعلي شاهرخ‌نيا
مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي فارس

دكتر ضياءالدين شعاعي
پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري

مهندس حسن شنطيا
شركت مهندسين مشاور يكم

دكتر نادر عباسي
موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي

دكتر حسين غياثي‌نژاد
شركت مهندسین مشاور زیستا فن

مهندس مهرداد فخري
شركت خدمات مهندسي آب و خاك كشور

مهندس عبدالرضا فلاح رستگار
شركت مديريت منابع آب ايران

دكتر كورش قلعه
شركت جنوب سازه

دكتر علي قنبري
دانشگاه تربيت معلم كرج

دكتر رسول قباديان
دانشگاه رازي كرمانشاه

مهندس فريدون كادمي
شركت مهندسين مشاور مهاب قدس

دکتر مسعود كرباسي
دانشگاه زنجان

مهندس ابوالقاسم كوشش
شركت مهندسين مشاور تواناب

مهندس افشين يوسف گمركچي
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

مهندس لطفعلي مدرس
شركت كيسون

دكتر عليرضا مردوخ‌پور
دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهیجان

دكتر سيدمرتضي مرندي
دانشگاه شهيد باهنر كرمان

مهندس عليرضا مريدنژاد
شركت مهندسين مشاور سامان آبراه

مهندس مهرداد مقدس

دكتر  محمدتقي منصوري‌كيا
سازمان آب و برق خوزستان

دكتر محمد موحدان
موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي

مهندس هادي ميرابوالقاسمي
شركت مهندسين مشاور آب خاك تهران

دكتر رحمت‌اله نگهدار
دانشگاه محقق اردبیلی

مهندس بهشيد نويسي
شركت مهندسين مشاور مهاب قدس
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )