همایش نگار

کمیته اجرایی

مهندس سيد رحيم سجادي
معاون آب، خاك و صنايع وزارت جهاد كشاورزي

دكتر عليرضا رضانیا
سازمان آب و برق خوزستان

مهندس عبدالرضا فلاح رستگار
شركت مديريت منابع آب ايران

مهندس حسن شنطیا
شرکت مهندسین مشاور یکم

مهندس عبدالحسين بهنام‌زاده
معاونت آب، خاك و صنايع

دکتر علي رئيسي
گروه مهندسی آبیاری دانشگاه تهران

دكتر محمدهادي داودي
پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري

دکتر نادر عباسی
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

دکتر محمد موحدان
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

مهندس آزاده مهدي‌پور
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

مهندس فريدون کادمی
مهندسین مشاور مهاب قدس
مهندس محمدصادق سرزعیم
شرکت مهندسین مشاور آب خاک تهران

مهندس مهرداد فخري
شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور

مهندس دانش ستاري
سازمان آب منطقه‌اي اردبيل

دكتر كورش قلعه
شركت جنوب سازه

دكتر  مهدي درخشندي
انجمن ژئوتكنيك ايران

مهندس سراج
شرکت مهندسین مشاور یکم

مهندس لطفعلي مدرس
شركت كيسون

مهندس عليرضا مرید نژاد
شرکت مهندسین مشاور سامان‌آبراه

مهندس حسن نداف
شركت توليدي صنعتي فراسان

مهندس خرازي
شركت آب و خاك شهرآب گستر

مهندس سلمان نوغاني
شركت ساتراپ رهجو
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )