همایش نگار

دبیرخانه همایش


آدرس دبیرخانه :
كرج ، بلوار شهید فهمیده ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )